Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Вдовиченко Юрій Петрович – член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Педаченко Наталія Юріївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Ботчоришвілі Реваз Георгійович – доктор медицини, керівник Міжнародного центру ендоскопічної гінекології та хірургії CICE (КлермонDФерран, Франція), куратор Навчального центру ендоскопічної хірургії ЕНДОФОРС, Франція

Лахно Ігор Вікторович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри перинатології, акушерства і гінекології Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Пахаренко Людмила Володимирівна – доктор медичних наук, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Татарчук Тетяна Феофанівна – член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна

Шаповал Ольга Сергіївна – доктор медичних наук, кафедра клінічної лабораторної діагностики, ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Україна

Авраменко Тетяна Василівна – доктор медичних наук, професор, керівник відділу акушерської ендокринології і патології розвитку плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна

Бенюк Василь Олексійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гинекології № 3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця Україна

Берестовий Олег Олександрович – кандидат медичних наук, завідувач відділом ВРТ Інституту генетики репродукції, Україна

Бітман Геннадій – доктор медицини професор, керівник гінекологічної служби та урогінекології, госпіталь Мааяней Ха-Ієшуа в Бней-Брак (Ізраїль)

Бойко Володимир Іванович – заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Сумського державного університету, Україна

Брехман Григорій Йосипович – доктор медицини, професор, перинатальний психолог (Хайфський Дім Вчених, Хайфа), Ізраїль

Венцківська Ірина Борисівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства и гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна

Вовк Ірина Борисівна – доктор медичних наук, професор, зав. відділенням планування сім’ї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна

Геник Наталя Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Івано-Франківського  національного медичного університету

Гладчук Ігор Зіновійович – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Одеського національного медичного університету, Україна

Гнатко Олена Петрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна

Голяновський Олег Володимирович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Горбунова Ольга Володимирівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології перинатології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Горпинченко Ігор Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу сексопатології та андрології Інституту урології НАМН України, Україна

Дубоссарська Юліана Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету підвищення кваліфікації викладачів Дніпропетровської медичної академії

Дубчак Алла Єфимівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства гінекології та перинатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна

Жук Світлана Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології і медицини пола, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Іванюта Сергій Орестович – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Україна

Корнацька Алла Григорівна – доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна

Лещева Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри акушерства, гінекології і педіатрії Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини, Україна

Назаренко Лариса Григорівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини плода Харківської медичної академії післядипломної освіти, Україна

Потапов Валентин Олександрович – доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Дніпропетровської медичної академії, Україна

Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Ромащенко Оксана Василівна – доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу сексопатології і андрології ДУ «Інститут урології НАМН України», Україна

Рожковська Наталя Миколаївна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Одеського національного медичного університету, Україна

Сенчук Анатолій Якович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології медичного університету асоціації народної медицини, Україна

Скрипченко Наталя Яківна – доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням впровадження і вивчення ефективності нових технологій в акушерстві і перинатології, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», Україна

Соловйов Олексій Іванович – кандидат медичних наук, професор, завідувач відділом медицини плода клініки «Надія», керівник благодійного фонду «Фонд медицини плода, Україна»

Суханова Ауріка Альбертівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Україна

Ткаченко Руслан Опанасович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Товстановська Валентина Олександрівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології №1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна

Туманова Лариса Євгенівна – доктор медичних наук, професор, зав. відділенням профілактики і лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Україна

Ципкун Анатолій Григорович – доктор медичних наук, професор, зав. лабораторно-дослідницьким відділом ДУ«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», Україна

Юзько Олександр Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології ФПО Буковинського медичного університету, Україна

Яроцький Микола Євгенович – доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням ендокринної гінекології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, Україна